Työtulonmuutos


Ohje

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vakuutustasonmuutoksen jäsenrekisteriimme. Kassaan valitun vakuutustason on oltava vähintään 13 076 €/vuosi ja sinulla on oltava vähintään saman suuruinen eläkevakuutus (YEL, MYEL, TyEL). Yrittäjä voi nykyisin vakuuttaa itsensä työttömyyskassassa yhteenlasketun yrittäjäasemassa tehdyn YEL ja MYEL ja TyEL-työtulon perusteella. Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, kassaan valitsemasi vakuutustaso voi olla enintään eläkevakuutuksesi vahvistetun vuosityötulon suuruinen.

Jos taas olet TyEL-vakuutettu, voit valita korkeintaan bruttovuosiansiosi suuruisen vakuutustason kassaan. Jos sinulla on useamman kuin yhden eläkevakuutuksen alaista yritystoimintaa, eläkelajien (YEL,MYEL,TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen tulee olla vähintään 13 076 €/vuosi. Mikäli nostat kassaan valitsemaasi vakuutustasoa enemmän kuin 20 %, sinun tulisi ylläpitää korotettua tasoa vähintään 15 kuukautta, jotta voimme ottaa myös 20 % ylittävän osuuden työttömyyspäivärahan perusteeksi. Kts. ohje.

HUOM! Nimi ja henkilötunnus pitää täyttää, jotta muutos siirtyy jäsenrekisteriin.

Tärkeä tiedote vakuutustasoa muuttavalle:

Vuoden 2020 alusta lähtien työttömyysturvaa kerryttävä minimityötulo on 13 076 euroa. Jos eläkevakuutuksesi vuosityötulo on alle 13 076 euroa, sinulle ei kerry työssäoloehtoa. Jos sinun ei ole mahdollista muuttaa vakuutustasoasi 1.1.2020 alkaen uudelle minimivakuutustasolle, voit hakea huojennettua jäsenmaksua. -> kts. ohje.

Lomake on suojattu SSL-tekniikalla.

taso €/v
taso €/v
taso €/v
€/vuosi