Huojennettu jäsenmaksu


Onko YEL-/MYEL-työtulosi tai TyEL-palkkasi alle 13 573 euroa vuodessa? Saatko sairaus-, osasairaus-, tai äitiyspäivärahaa? Hae huojennettua jäsenmaksua.

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2022 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 573 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai rauennut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairausloman tai äitiyspäivärahan ajalta. Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta. Mikäli jatkat vanhempainvapaata, saat kotihoidontukea tai opiskelet, etkä työllisty samanaikaisesti yrittäjänä siten, että eläkevakuutuksesi vuosityötulo täyttää 13 573 euron vähimmäisvuosityötulon, voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös näiltä ajoilta toimittamalla kassaan eläkeyhtiön todistuksen vuosityötulostasi tai eläkeyhtiön päätöksen eläkevakuutuksesi päättymisestä tai raukeamisesta.

Huojennetun jäsenmaksun suuruus vuonna 2022 on 5 € kuukaudessa eli 60 € vuodessa.

Huojennettu jäsenmaksu voidaan myöntää kerrallaan kalenterivuoden ajaksi. Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia (nostat eläkevakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 13 573 € tai sen yli), ilmoita siitä välittömästi kassaan.

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulosi on vuonna 2022 alle 13 573 €/v (v. 2021 13 247 €/v) toimita kassaan

  • eläkeyhtiön todistus vuoden 2022 YEL-/MYEL-vuosityötulostasi
  • TyEL-vakuutettujen yrityksen osaomistajien ja yrittäjän perheenjäsenten tulee toimittaa palkkatodistus, josta ilmenee, että TyEL-palkkatulo on alle 1131,08 € kuukaudessa (13 573 €/v).

Jos olet päättänyt eläkevakuutuksesi, toimita kassaan eläkeyhtiön päätös eläkevakuutuksesi raukeamisesta/päättymisestä.

Ilmoita hakemuksessa lisäksi

  • nimi ja puhelinnumero
  • syntymäaika tai jäsennumero
  • tilinumero jäsenmaksun mahdollista palauttamista varten.
Palautus koskee vain kuluvan vuoden jäsenmaksuja.

Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.

Lähetä liitteet postitse osoitteeseen Yrittäjäkassa, PL 86, 00251 Helsinki tai liitä liitteet kassan eAsioinnissa. Merkkaa liitteisiin: liite huojennettuun jäsenmaksuun.

HUOM! Henkilötunnus on täytettävä.

Lomake on suojattu SSL-tekniikalla.

400 merkkiä jäljellä

Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia (nostat eläkevakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 13 573 € tai sen yli), ilmoita siitä välittömästi kassaan.