Huojennettu jäsenmaksu


Onko YEL-/MYEL-työtulosi tai TyEL-palkkasi alle 13 076 euroa vuodessa? Saatko sairaus-, osasairaus-, tai äitiyspäivärahaa? Hae huojennettua jäsenmaksua.

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2020 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 076 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai loppunut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kuukauden kestävän sairausloman, vanhempainloman, hoitovapaan tai päätoimisen opiskelun ajalta. Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta tai todistus oppilaitokselta kouluun hyväksymisestä ja opintojen arvioidusta kestosta.

Huojennetun jäsenmaksun suuruus vuonna 2020 on 5 € kuukaudessa eli 60 € vuodessa.

Huojennettu jäsenmaksu voidaan myöntää kerrallaan kalenterivuoden ajaksi. Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia (nostat eläkevakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 13 076 € tai sen yli), ilmoita siitä välittömästi kassaan.

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulosi on vuonna 2020 alle 13 076 €/v (v. 2019 12 816 €/v) toimita kassaan

  • eläkeyhtiön todistus vuoden 2020 YEL-/MYEL-vuosityötulostasi
  • TyEL-vakuutettujen yrityksen osaomistajien ja yrittäjän perheenjäsenten tulee toimittaa palkkatodistus, josta ilmenee että TyEL-palkkatulo on alle 1089,67 € kuukaudessa (13 076 €/v).

Jos olet päättänyt eläkevakuutuksesi, toimita kassaan eläkeyhtiön päätös eläkevakuutuksesi raukeamisesta/päättymisestä.

Ilmoita hakemuksessa lisäksi

  • nimi ja puhelinnumero
  • syntymäaika tai jäsennumero
  • tilinumero jäsenmaksun mahdollista palauttamista varten.
Palautus koskee vain koskee vain kuluvan vuoden jäsenmaksuja.

Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.

Lähetä liitteet postitse osoitteeseen SYT, PL 86, 00251 Helsinki tai sähköpostilla neuvonta@syt.fi. Merkkaa liitteisiin: liite huojennettuun jäsenmaksuun.

HUOM! Henkilötunnus on täytettävä.

Lomake on suojattu SSL-tekniikalla.

400 merkkiä jäljellä

Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia (nostat eläkevakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 13 076 € tai sen yli), ilmoita siitä välittömästi kassaan.