Jag vill bli medlem i Läkarnas arbetslöshetskassa
Obs. Fält som har markerats med en stjärna (*) är obligatoriska.
dd.mm.åååå
Kom ihåg att bifoga ett intyg till ansökan där det framgår att du vid tidpunkten för ansökan utför avlönat arbetet inom den bransch där kassan är verksam.
Ägandeandelar i företaget där jag arbetar:
Föregående medlemskap i en arbetslöshetskassa:
dd.mm.åååå

500 tecken kvar
dd.mm.åååå
Bilagor

Bifoga ett intyg till ansökan där det framgår att du vid tidpunkten för ansökan (tidpunkten för ansökan är den dag då ansökan inkommer till arbetslöshetskassan) utför avlönat arbetet inom den bransch där kassan är verksam.

Typ av fil som kan sändas: .docx, .jpg, .jpeg, .pdf, .png, .tif, .xlsx. Total storlek av fil kan vara som mest 10 MB.