Teollisuusliiton ja Metallityöväen Työttömyyskassan jäsenhakemus

 
Ammattiosasto
 
Osaston valinta

 
 
 
Työnantajan toimiala
 

Jos tiedossasi on mitä työehtosopimusta työnantajasi noudattaa, valitse valikosta, muuten jätä tyhjäksi.

 
Henkilötiedot
 
Henkilötunnus
 
 
Sukunimi Etunimet
 
Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka
 
Kieli


 
Kansalaisuus
 
Puhelinnumero Sähköposti
 
 
 
 
Jäsenyystiedot
Jäsenmaksu
Maksan itse. (Saat postitse viitelistan jäsenmaksuja varten. Jäsenmaksun voit hoitaa myös sähköisen asioinnin kautta.)
Työnantajani perii jäsenmaksun palkastani (Teollisuusliitto lähettää perintäsopimusvaltakirjan antamasi tietojen mukaan työnantajallesi täydennystä ja allekirjoitusta varten)
 

Työnantajaperintä käynnistyy kun työnantajasi on allekirjoittanut perintäsopimuksen ja se on toimitettu liiton jäsenrekisteriin PL 107, 00531 Helsinki. Työnantajan on lisättävä puuttuvat tiedot perintäsopimukseen.

Työnantajan nimi (yritys) Ammattinimike
 
Työnantajan osoite Työnantajan postinumero ja postitoimipaikka
 
Toimipaikan nimi Toimipaikan osoite
 
 
 
Tiedot yrittäjyydestä
Omistatko itse tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, lapset, avio- tai avopuoliso) kokonaan tai osittain yrityksen jossa työskentelet?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan sellainen henkilö, joka
- on YEL- tai MYEL vakuutusvelvollinen
- omistaa vähintään 15 % osuuden yhtilöstä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
- omistaa yhdessä perheen kanssa vähintään 30% yhtiöstä ja työskentelee siinä johtavassa asemassa
- työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, josta perhe omistaa väihntään 30 %
- omistaa itse tai yhdessä perheen kanssa vähintään 50 % yhtiöstä ja työskentelee yhtiössä
- työskentelee yhtiössä, josta perhe omistaa vähintään 50 %

Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso( myös avopuoliso), omat lapset ja vanhemmat.
Johtavassa asemassa on esimerkiksi toimitusjohtaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.
Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada päivärahaa palkansaajakassalta.

Ei
Kyllä
 
 
 
Jäsenhankkija
 
Jäsenhankkijan nimi ja ammattiosaston numero
 

 
Valtakirja
 
Valtuutan Teollisuusliiton irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä liitosta/kassasta sekä liiton ja työttömyyskassan vaihdon yhteydessä luovuttamaan jäsenyyttä koskevat tietoni uuteen liittoon/kassaan.
 
 
Uusi jäsen
Siirtyvä jäsen
 
Edellinen liitto/työttömyyskassa
 
Liityn Teollisuusliittoon ja Metallityöväen Työttömyyskassaan alkaen
 pp.kk.vvvv
 
Liittymispäivämäärää ei voi kirjata takautuvasti. Jäsenmaksu maksetaan liittymispäivästä lukien.
 
 
Osoitetietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi: 21.09.2017