Ändring av försäkringsnivån

Med denna blankett kan du anmäla en ändring av din försäkringsnivå till vårt medlemsregister. Försäkringsnivån ska vara minst 12 816 €/år och du ska ha en minst lika stor pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL).

Läs mera om försäkringsnivån och hur arbetslöshetsdagpenningen fastställs här.

Viktig information om du ändrar försäkringsnivån

Från början av 2019 är minimiarbetsinkomsten som tjänar in utkomstskydd 12 816 euro. Om årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL/LFöPL/ArPL) är under 12 816 euro, tjänar du inte in tid för arbetsvillkoret från början av 2019. Du kan be att kassan ändrar din medlemsavgift till en grundavgift. Om du inte kan ändra din försäkringsnivå till den nya minimiförsäkringsnivån från och med 1.1.2019, lönar det sig ändå inte att gå ur kassan, eftersom det arbetslöshetsskydd som du redan tjänat in hålls kvar länge.

* Efternamn:
* Förnamnen:
* Personbeteckning:
* Typ av pensionsförsäkring:
* Ny försäkringsnivå: € / år
Gäller från början av den månad jag väljer:
Kontonummer:
 

Anvisning

Med denna blankett kan du anmäla en ändring av din försäkringsnivå till vårt medlemsregister. Försäkringsnivån ska vara minst 12 816 €/år och du ska ha en minst lika stor pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL).

Läs mera om försäkringsnivån och hur arbetslöshetsdagpenningen fastställs här.

Viktig information om du ändrar försäkringsnivån

Från början av 2019 är minimiarbetsinkomsten som tjänar in utkomstskydd 12 816 euro. Om årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL/LFöPL/ArPL) är under 12 816 euro, tjänar du inte in tid för arbetsvillkoret från början av 2019. Du kan be att kassan ändrar din medlemsavgift till en grundavgift. Om du inte kan ändra din försäkringsnivå till den nya minimiförsäkringsnivån från och med 1.1.2019, lönar det sig ändå inte att gå ur kassan, eftersom det arbetslöshetsskydd som du redan tjänat in hålls kvar länge.