Meddelande om utträde

Jag vill träda ut ur Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa.

Medlemsavgiften till AYT-kassan ska vara betald fram till datumet för utträde. I annat fall sägs personens medlemskap upp retroaktivt från det datum fram till vilket medlemsavgiften är betald. En uppsägning av medlemskapet i kassan medför ett avbrott i det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet.

* Efternamn:
* Förnamnen:
* Personbeteckning:
Datum för utträde (mm.dd.yyyy):
Kontonummer:  
(Uppge ditt kontonummer för en eventuell återbetalning av medlemsavgift.)
Orsak till utträde:
Ytterligare information (högst 400 tecken):


400 tecken återstår
 

Anvisning

Medlemsavgiften till AYT-kassan ska vara betald fram till datumet för utträde. I annat fall sägs personens medlemskap upp retroaktivt från det datum fram till vilket medlemsavgiften är betald. En uppsägning av medlemskapet i kassan medför ett avbrott i det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet.