Övriga ändringar

Med den här blanketten kan du anmäla till kassan t.ex. ändring av företagets namn, företagsformen eller ägandet.

* Efternamn:
* Förnamnen:
* Personbeteckning:
Ny företagsform:
Nytt namn på företaget:
Bransch:
Nya ägarförhållanden:
Jag äger själv företaget: %
Mina familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger företaget %
Ställning i företaget:
Ny typ av pensionsförsäkring:
Ändringarna träder i kraft (dd.mm.åååå):

 

Anvisning

Med den här blanketten kan du anmäla till kassan t.ex. ändring av företagets namn, företagsformen eller ägandet.