Övergång till grundavgift

Med denna blankett kan du be att kassan ändrar din medlemsavgift till en grundavgift. Kassan fakturerar grundavgiften t.ex. för tiden för föräldraledighet och arbetsoförmåga, som kassan inte kan räkna in i arbetsvillkoret. Grundavgiften beviljas för ett kalenderår åt gången.

Meddela kassan också om grunden för grundavgiften upphör. Du kan meddela din nya försäkringsnivå med blanketten Ändring av försäkringsnivån.

* Efternamn:
* Förnamnen:
* Personbeteckning:
Jag ber att kassan fakturerar min medlemsavgift som grundavgift från början av den månad jag väljer.
* Orsak:
Bankkonto för eventuell återbetalning av medlemsavgift:


Anvisning

Med denna blankett kan du be att kassan ändrar din medlemsavgift till en grundavgift. Kassan fakturerar grundavgiften t.ex. för tiden för föräldraledighet och arbetsoförmåga, som kassan inte kan räkna in i arbetsvillkoret. Grundavgiften beviljas för ett kalenderår åt gången.

Meddela kassan också om grunden för grundavgiften upphör. Du kan meddela din nya försäkringsnivå med blanketten Ändring av försäkringsnivån.