Anslutningsblankett

Med denna blankett kan du ansluta dig som medlem till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT). Medlemskapet träder i kraft tidigast den dag då anslutningsblanketten har nått fram till kassan. Blanketten är skyddad med SSL-teknik.

OBS! Alla stjärnmarkerade fält måste fyllas i.

1

2

3

Efternamn *
Företagets namn
Slag av lagstadgad pensionsförsäkring * Info
årsarbetsinkomst €/år
årsarbetsinkomst €/år
årsarbetsinkomst €/år
Förnamn *
Företagsform *
Personbeteckning *
Datum då den huvudsakliga företagsverksamheten inleddes *
Näradress *
Om du inte vill ansluta dig genast, ange vilket datum du vill göra det *
Val av nivå för arbetslöshetsskyddet till kassan *
Som grund för dagpenningen och medlemsavgiften betraktas den arbetsinkomst som du har valt, och denna kan uppgå till högst den fastställda arbetsinkomst som ligger till grund för din lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) och till minst 12 816 €/år. Om arbetsinkomsten underskrider detta belopp, kan du inte ansluta dig till kassan.
Postnummer *
Jag äger själv *
%
Postort *
Mina familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger *
%
 
Arbetsinkomst som jag har valt €/år *
Medlemsavgift 0 € / år
Mobiltelefon
Ställning i företaget *
Annan
Hemtelefon
E-post
Branchförteckning

4

5

6

Jag vill betala medlemsavgiften:
Mer information

400  tecken återstår
Hur fick du information om AYT-kassan?
Den föregående arbetslöshetskassans namn: