Liitumisvorm

Selle vormi abil saate liituda vabakutseliste ja ettevõtjate töötukassaga. Liikmesus hakkab kehtima liitumisvormi töötukassasse saabumise päevast. Vorm on kaitstud SSL-tehnoloogia abil.

NB! Ärge jätke tärniga märgitud ridu tühjaks.

1

2

3

Perekonnanimi *
Ettevõtte nimi
Pensionikindlustuse ja töötuskindlustuskaitse taseme valimine * Info
taso € aastas
tase € aastas
tase € aastas
Eesnimed *
Ettevõtte vorm *
Isikukood *
Täistööajaga ettevõtluse alguskuupäev (pp.kk.aaaa) *
Aadress *
Kui te ei soovi liituda kohe, märkige soovitav liitumiskuupäev (pp.kk.aaaa) *.
Kindlustustaseme valimine töötukassas *
Päevaraha ja liikmemaksu alusena käsitletakse teie valitud kindlustustaset, mis saab olla maksimaalselt teie pensionikindlustuse (YEL, MYEL, TYEL) aluseks oleva aastase töötulu suurune või teie pensionikindlustuste aastaste töötulude koondsumma suurune ning peab olema vähemalt 12 816 € aastas. Väiksema töise tulu korral ei saa AYT-kassaga liituda.
Sihtnumber *
Mulle kuulub
% ettevõttest *
Postkontor *
Minuga samas leibkonnas elavatele pereliikmetele kuulub
% ettevõttest *
 
Teie valitud töötulu € aastas *
Liikmemaks 0 € aastas
Mobiiltelefon
Ametikoht ettevõttes *
Muu
Kodune telefon
Elektronpost
Tegevusala

4

5

6

Soovin liikmemaksu tasuda:
Lisateave

400  märki veel
Kust saite teavet AYT-kassa kohta?
Minu eelmise töötukassa nimi: